Industriële cyberbeveiliging: compliance en realiteit

Bescherming van legacy assets door diepgaande verdediging

Cybersecurity in industrial control systems (ICS) and supervisory control and data acquisition (SCADA) are developing fields. There is an ongoing effort to reduce the cyber-security risks and to improve the cyber-resilience. Security through the lack of external connectivity, the ‘air gap’, is disappearing as more and more devices and sensors are being connected to the internet or even Open Architecture to share data.

Cyberbeveiliging in industriële controlesystemen (ICS) en supervisory control and data acquisition (SCADA) zijn gebieden in ontwikkeling. Er wordt continu gewerkt aan het verkleinen van de cyberbeveiligingsrisico’s en het verbeteren van de cyberweerbaarheid. Beveiliging door het ontbreken van externe connectiviteit, de ‘air gap’, verdwijnt naarmate meer en meer apparaten en sensoren worden verbonden met het internet of de gegevens worden gedeeld met een Open Architectuur.

Het One Magazine artikel is online hier te vinden.