Privacy beleid (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 januari 2022 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.axite-securitytools.com over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van de Europese privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 3. wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 6. wij verweken uw gegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam, Adres, Plaats en Land
 2. E-mail adres
 3. IP Adres
 4. Locatie
 5. Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming en uitvoeren van een overeenkomt.

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 2, tenzij de Nederlandse wetgeving anders vereist.

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om te communiceren met en service te bieden aan een klant die producten wil kopen of heeft gekocht en uitvoering te geven aan service en dienstverlening.

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam, Adres, Plaats en Land
 2. E-mail adres
 3. Financiële gegevens
 4. Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 5. IP Adres
 6. Locatie
 7. Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 2, tenzij de Nederlandse wetgeving anders vereist.

1.3 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. IP Adres
 2. Locatie
 3. Bezoekersgedrag
 4. Plaats en Land

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkegen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 2.

1.4 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen aanbieden

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam, Adres, Plaats en Land
 2. E-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 2 maanden.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

3. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 1. TLS / SSL
 2. Fysieke veiligheidsmaatregelen van systemen die persoonsgegevens bevatten.
 3. Beveiligingssoftware
 4. HTTP Strict Transport Security
 5. X-Content-Type-Options
 6. X-XSS-Protection
 7. X-Frame-Options
 8. Expect-CT
 9. No Referrer When Downgrade header
 10. Content Security Policy
 11. STARTTLS en DANE

4. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

6. Verzoeken voor inzage of wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U heeft de volgende rechten:

 1. U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 2. Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 3. Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 4. Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 5. Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij wettelijke grondslagen zich hiertegen verzetten.

7. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit. Als je vragen of verzoeken hebt over deze privacyverklaring dan kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via  of telefonisch op +31-85-4877200.

9. Contactinformatie

Security Tools International B.V.
Evert van de Beekstraat 354, Schiphol
Nederland
Website: https://www.axite-securitytools.com
E-mail: 
Telefoonnummer: +31-85-4877200